Obytný soubor Vsetín - Rokytnice

Dne 29.5.2015 byla podepsaná první rezervační smlouva na byt v rozestavěné bytovce ve Vsetíně. Jednalo se o budovu B3 a v květnu 2015 vypadala přesně takto:

 

 

Přestože do kolaudace bylo ještě daleko, následovaly další a další rezervační smlouvy se zájemci, kteří při hledání svého bydlení chtěli upřednostnit novostavbu před starým bytem v paneláku. Jak se stavba dokončovala, tak se podepisovaly smlouvy kupní a do nových bytů se postupně stěhuji noví majitelé.

O bydlení v nových bytech je zájem. Na začátku září 2017 je ve dvou dokončených domech A1 a B3 prodáno či zarezervováno 33 z 36 bytů a všech 12 garáží. Ve třetím domě označeném A2 je 14 bytů, přičemž 3 z nich jsou již zarezervovány.

Aktuálně je před spuštěním výstavba čtvrtého domu.

Noví majitelé oceňují především nízkonákladové bydlení a možnost spolupodílet se na vybavení bytu.

Nízkonákladové bydlení

Díky moderním materiálům a stavebním technologiím jsou nové byty v Rokytnici velmi zajímavé též pro své nízké náklady na bydlení. Vytápění se stane minimální položkou na vašem účtu. Dále výrazně ušetříte na platbách do fondu oprav. Protože budete v novém,  nemusíte brát žádné úvěry na revitalizaci či zateplení, které majitelé starých bytů musí splácet zvýšenou měsíční platbou do fondu oprav.

 

Domy jsou provedeny z tepelně izolačních cihlových bloků Porotherm  tl. 40 cm. Pro zvýšení tepelně izolačních vlastností domu je obvodový plášť domu zateplený v celé ploše domu vnějším kontaktním zateplovacím systémem tl. 12 až 20 cm.  Výplně otvorů jsou osazeny moderními plastovými okny, se zasklením izolačním trojsklem. Okna jsou otvíravé, sklopné s mikroventilací.

 

Příklad srovnání platby do fondu oprav ve starém a novém bytě, 62 m2:

 

Dům v paneláku po revitalizaci, splácí se úvěr bance, do fondu oprav se platí 30 Kč/m2 měsíčně, tj. 1.860 Kč / měsíčně.

 

Dům v novostavbě v Rokytnici, minimálně v nejbližších 10 letech nebude třeba investovat do žádných oprav, stačí hradit běžnou údržbu, revize, pojištění domu. Odhadovaná platba do fondu oprav 10 Kč/m2 měsíčně, tj. 620 Kč / měsíčně. Měsíční úspora: 1.240 Kč,  roční úspora: 14.880 Kč.

Byt na míru

V ceně každého bytu jsou započteny určité standarty vybavení a zařízení. Kupující má možnost zvolit si vybavení jiné než standardní. Tyto změny je třeba řešit se zástupcem investora Ing. Janem Hawlikem, a to co nejdříve, pokud možno dříve než je standardní vybavení již zabudováno v interiéru bytu. První projednání změn a úprav poskytuje investor kupujícím bezplatně, každé další projednání změn je zpoplatněno částkou 5.000 Kč. Rozdíl v ceně skutečného vybavení oproti standardnímu bude započteno do kupní ceny bytu a vyúčtováno v poslední splátce kupní ceny.